Olgu Sunumu

Ülseratif Kolitli Bir Hastada Sakral Yetersizlik Kırığı: Olgu Sunumu

10.4274/tod.97269

  • Ali Erhan Özdemirel
  • Barış Nacir
  • Aynur Karagöz
  • Burcu Duyur Çakıt
  • Hatice Rana Erdem

Turk J Osteoporos 2011;17(3):0-0

Sakral yetersizlik kırığı (SYK), birincil olarak travma öyküsü olmayan yaşlı kadınlarda ortaya çıkan bir stres kırığı türüdür. SYK genellikle nonspesifik pelvik ya da bel ağrısışeklinde kendini gösterir ve genellikle gözden kaçmaktadır. SYK kemik direncini azaltan ve SYK gelişimine zemin hazırlayan postmenopozal osteoporoz, steroide bağlı osteoporoz ve romatoid artriti içeren durumlara ikincil olarak ortaya çıkar. Ülseratif kolit (ÜK), osteoporoz gelişimi için bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir, ancak daha önceleri ÜK’i olan hastalarda SYK bildirilmemiştir. Burada konservatif tedavi ile başarılı bir şekilde tedavi edilen SYK’ı olan ÜK’li bir olgu sunulmuştur. (Türk Osteoporoz Dergisi 2011;17:89-92)

Anahtar Kelimeler: Sakral yetersizlik kirigi, stres kirigi, ülseratif kolit

Tam Metin (İngilizce)