Orijinal Araştırma

Kas-iskelet Sistemi Ağrısı Olan Hastalarda Anemi Görülme Sıklığı

10.4274/tod.galenos.2020.93899

  • Fatih Baygutalp
  • Ayhan Kul

Gönderim Tarihi: 30.12.2019 Kabul Tarihi: 13.03.2020 Turk J Osteoporos 2020;26(2):98-103

Amaç:

Bu çalışmada kliniğimize kas-iskelet sistemi ağrısı şikayeti ile başvuran hastalarda görülen anemi sıklığının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

İskelet-kas sistemi ağrısı olan 338 hasta grup 1 (yaygın ağrı) ve grup 2 (lokal ağrı) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Hastaların serum demir, ferritin, total demir bağlama kapasitesi, vitamin B12 ve plazma hemoglobin düzeyleri geriye dönük olarak analiz edildi.

Bulgular:

Demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi olan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Kas-iskelet sistemi ağrısı olan tüm hastaların %35,7’sinde demir eksikliği, %11,2’sinde demir eksikliği anemisi vardı. Hastalar ağrı bölgesine göre ayrı ayrı değerlendirildiğinde her iki grupta da demir eksikliği olduğu görüldü. Demir eksikliği oranları yaygın ağrı grubunda %28,3 ve lokal ağrı grubunda %37,1 olarak saptandı.

Sonuç:

Kas-iskelet sistemi ağrısı olan hastalarda serum demir ve ferritin düzeylerinin ölçülmesini ve tedavi başarısının artırılması için gerekirse tedavi edilmesini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anemi, kas-iskelet sistemi hastalıkları, sıklık

Tam Metin (İngilizce)