Olgu Sunumu

Herpes Zoster Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu

10.4274/tod.55477

  • Fulya Bakılan
  • Sibel Ösken
  • Ayşe Ekim

Gönderim Tarihi: 06.01.2018 Kabul Tarihi: 27.07.2018 Turk J Osteoporos 2018;24(2):63-66

Herpes zoster enfeksiyonu tanılı 78 yaşında erkek hastanın sol elinde renk değişikliği, tutukluk, şişlik ve yanıcı ağrısı mevcuttu. El eklemleri ağrılı, eklem hareket açıklığı azalmış ve hiperpigmente, sol C5-C6 dermatomal bölgede maküler lezyonlar tespit edildi. Medikal ve fizik tedavi programı sonrası semptomlar anlamlı şekilde azaldı. Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS) şişlik, eklemlerde tutukluk, vasküler instabilite, distrofik deri değişiklikleriyle ağrılı bir bozukluktur. Semptomlar sıklıkla travma, inme, cerrahi, miyokard enfarktüs, kırık, kanser sonrası görülür. Bu olguda kompleks bölgesel ağrı sendromunun olağandışı bir nedeni olan herpes zoster bildirilmiştir. Bugüne kadar sadece birkaç olgu rapor edilmiştir. Bu olgu sunumunda KBAS’nin birçok durumun komplikasyonu olarak görülebileceği vurgulanmaktadır. Erken teşhis ve tedavi, olumlu sonuçlara yol açmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kompleks bölgesel ağrı sendromu, herpes zoster, rehabilitasyon

Tam Metin (İngilizce)