Olgu Sunumu

Hemiplejik Hastada Gelisen Heterotopik Ossifikasyon; Olgu Sunumu ve Literatürün Kisaca Gözden Geçirilmesi

  • Süleyman Tatli
  • Ayhan Kamanli
  • Salih Özgöçmen
  • Özgeç Ardiçoglu

Turk J Osteoporos 2002;8(3):-

ÖZETHeterotopik Ossifikasyon (HO), biyolojik bir süreç olup normalde ossifiye olmamasi gereken bir dokuda gerçek yeni kemik olusumudur ve hemipleji sonrasi ender görülen bir komplikasyondur. Burada 75 yasinda, serebral hemoraji sonrasi sol hemipleji ve sol kalçasinda HO gelisen bir kadin hasta sunulmaktadir.Anahtar Kelimeler: Hemipleji, heterotopik ossifikasyonSUMMARYHeterotopic ossification (HO) is a biological process characterized by the formation of genuine new bone in tissues that do not ossify under normal conditions.  Herein a 75-year-old woman who developed HO in her left hemiplegic hip following a hemorrhagic stroke is presented.Key words: Hemiplegia, heterotopic ossification

Tam Metin (İngilizce)