Olgu Sunumu

Gebelik ve Emzirme İlişkili Osteoporoza Sekonder Gelişen ve Nadir Görülen Bilateral Femur Başı Yetmezlik Kırığı ve Çoklu Vertebra Kırıkları: Olgu Sunumu

10.4274/tod.galenos.2020.09226

  • Selin Özen
  • Oya Ümit Yemişci
  • Seyhan Sözay

Gönderim Tarihi: 07.09.2019 Kabul Tarihi: 16.04.2020 Turk J Osteoporos 2020;26(3):193-196

Gebelik ve emzirme ilişkili osteoporoz (GEİO), gebeliğin üçüncü trimesterinde ve erken puerperal dönemde görülen ve vertebra ve femur kırıklarına yol açabilen, nadir bir hastalıktır. Bu olgu raporunda, iki farklı vakada GEİO’ya sekonder gelişen kırıklar, uygulanan tedaviler ve klinik sonuçlar sunulmaktadır. Birinci olguda, GEİO’ya sekonder gelişen ve bifosfonat ile tedavi edilen vertebra kırıklı bir hasta sunulmaktadır. İkinci olguda ise GEİO’ya sekonder gelişen, nadir görülen bilateral femur başı yetmezlik kırığı olan bir hasta sunulmaktadır. Bu hasta yatak istirahati, ev egzersiz programı, kalsiyum ve D vitamin takviyesi ile tedavi edildi. GEİO’nun farmakolojik tedavisinde teriparatid, stronsiyum ranelat ve çapraz geçiş tedavileri yer almaktadır. Bunların tümü, emzirmeyi sonladırma gerektiren tedavilerdir. GEİO’nun optimal tedavisi halen bilinmemektedir. Bu nedenle, farmakolojik tedavilerin klinik ve biyolojik sonuçlarını araştıran ve karşılaştıran çalışmalar gereklidir. Bu bilgileri kullanarak, hekim, farklı tedavilerin faydalarını ve anne ve bebeğe potansiyel zararlarını hastaya aktarabilecektir. Böylece hekim-hasta iş birliği ile en uygun tedavi planının yapılması da mümkün olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, osteoporotik kırıklar, laktasyon, torasik vertebra, femur başı

Tam Metin (İngilizce)