Orijinal Makale

Yillik Zoledronik Asit Infüzyonu Yapilan Osteoporoz Hastalarinda Memnuniyet, Hasta Tercihi ve Yan Etkinin Degerlendirilmesi

10.4274/tod.49140

  • Banu Dilek
  • Ebru Sahin
  • Didem Erdem
  • Deniz Bulut
  • Selmin Gülbahar

Gönderim Tarihi: 28.11.2016 Kabul Tarihi: 03.04.2017 Turk J Osteoporos 2017;23(1):21-25

Amaç: Bu çalismada osteoporoz tedavisi için yillik zoledronik asit (ZA) infüzyonu yapilan hastalarda memnuniyet, hasta tercihi ve yan etki degerlendirilmesinin yapilmasi amaçlanmistir. Gereç ve Yöntem: Çalismaya ZA infüzyonu yapilmis 59 hasta katildi. Hastalarin demografik ve osteoporoz özellikleri ve ZA infüzyon sayisi sorgulandi. Daha sonra hasta tercihinin sorgulanmasinda yedi soruluk bir anket kullanildi. Hasta genel memnuniyeti, ilacin uygulanmasi sirasindaki memnuniyet düzeyi, yasam kalitesi üzerine etkileri Likert skalasi ile degerlendirildi. Bulgular: Çalismaya alinan 59 (50 kadin, 9 erkek) hastanin yas ortalamasi 68,49±8,65 yil olarak bulundu. Hastalarin %86,4’ü (51) ayni tedaviye devam etmek istedigini, %64,4’ü (36) uygulamanin fazlasiyla kolay oldugunu, %61’i (36) yasam tarzi ile fazlasiyla uyumlu oldugunu bildirilmistir. Ilaca devam ya da kullaniminda etkili en önemli faktörlerin yillik kullanim kolayligi ve hekimin önerisi oldugu görülmüstür. Hastalarin %23,7’sinde (14) ilk infüzyonda hafif yan etkiler (miyalji, artralji, flu like sendrom, ates, bas agrisi ve kasinti) oldugu bildirilmistir. ZA infüzyon uygulamasindan hastalarin %37,3’ünün (22) oldukça, %40,7’sinin (24) fazlasiyla memnun oldugunu bildirmistir. Ilacin yasam kalitesine etkisi sorgulandiginda hastalarin %42,4’ü (25) oldukça, %37,3’ü (22) fazlasiyla etkili oldugunu belirtmistir. Hastalarin %47,5’i (28) ilk kez ZA infüzyonu yaptirirken, %52,5’i (31) birden fazla infüzyon (2-4) yaptirmisti. Infüzyon sayisindaki artisin yasam kalitesi, memnuniyet ve hasta tercihini etkilemedigi saptanmistir. Sonuç: ZA infüzyonu hastalarda tercih edilen, memnuniyet düzeyi yüksek, yasam kalitesini olumlu etkileyen uygulamasi kolay ve yan etkileri tolere edilebilen bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, zoledronik asit, hasta memnuniyeti, hasta tercihi, adherans, yan etki

Tam Metin (İngilizce)