Orijinal Araştırma

Askeri Personel Kemik Yoğunluğu Üzerine Fiziksel Aktivitenin Etkisi

10.4274/tod.94834

  • Iman Mokhtari Garakani
  • Farid Rezaei Moghaddam
  • Kamran Azma
  • Mozhgan Kamalifard
  • Mehdi Kouchakali

Gönderim Tarihi: 05.06.2016 Kabul Tarihi: 01.07.2016 Turk J Osteoporos 2016;22(3):132-136

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, fiziksel aktivite, kalsiyum alımı ve sigara içiminin dahil olduğu yaşam biçimi faktörlerinin, kemik mineral yoğunluğu (KMY) üzerine etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Ocak 2012 - Mayıs 2013 tarihleri arasında, yaşları 35-55 arasında değişen 335 erkek askeri personel kalkaneus KMY yönünden operatif (etkin alan askerleri) ve non-operatif (resmi ordu personeli) olmak üzere iki gruba ayrıldı ve bu kişiler çift X-ray ve lazer Calscan ile değerlendirildi. Sigara içimi, kalsiyum alımı ve fiziksel aktivite de dahil olmak üzere yaşam tarzı faktörleri hakkındaki bilgi bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Operatif personel günlük düzenli fiziksel aktivite yapıyordu. Operatöre edilmiş personel, düzenli etkin saha eğitim manevrası yapmayan non-operatiflerle karşılaştırıldı.

Bulgular:

Katılımcıların yaş ortalaması 44,7±0,5 yıl idi ve hepsi erkekti. Ortalama osteopeni ve osteoporoz oranı, non-operatif grubuna göre operatif gruptan daha düşüktü. Doğrusal regresyon KMY’nin önemli ölçüde iş (p<0,001), yaş (p<0,001), sigara içimi (p<0,01), kalsiyum alımı (p<0,05) ve fiziksel aktivite süresi (yıl; p<0,001) ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.

Sonuç:

Çalışmanın bulgularına bağlı olarak, fiziksel aktivite süresi ve mekanik yükleme, kalkaneus KMY’nin en güçlü öngörücülerinden birisidir.

Anahtar Kelimeler: Kemik mineral yogunlugu, kalkaneus, fiziksel aktivite

Tam Metin (İngilizce)