Diğer

2016 Hakem Dizini

Turk J Osteoporos 2016;22(3):-

Banu Kuran Berrin Durmaz Deniz Palamar Kadioglu Gülseren Akyüz Hatice Ugurlu Jale Irdesel Jale Meray Merih Eryavuz Saridogan Murat Uludag Ömer Faruk Sendur Sema Hatice Öncel Semih Aki Simin Hepgüler Yesim Gökçe Kutsal