Diğer

2010 Yazar Dizini

  • Yazar Dizini

Turk J Osteoporos 2010;16(3):-

2010 Yazar Dizini - 2010 Author Index

Ülkü Akarirmak 25,49Gülseren Akyüz 9Çelik Avluk Özlem 1Fethi Ceylan M. 35,38Aytül Çakci 1Duyur Çakit Burcu 44Alev Çevikol 1Canan Çulha 41Sibel Ünsal Delialioglu 41Beril Dogu 13,31Levent Ediz 17,35,38Hatice Rana Erdem 44Nurten Eskiyurt 49 Elif Gülcü 22,38Kerem Gün 66Özcan Hiz 17,22,35,38Nurettin Irem 49Asylbek Kaparov 25Özgür Zeliha Karaahmet 1Saygi Evrim Karadag 9Erkan Kaya 29,58Ümran Kaya 9Kenan Keklikci 58 Mehmet Zeki Kiralp 29Kenan Koca 58Bünyamin Koç 44Özkan Köse 58Banu Kuran13,31Yesim Gökçe Kutsal61 Baris Nacir 44Kadriye Önes 53Oya Özdemir 61Sumru Özel 41Yasemin Özkan 22,35Selahattin Özyürek 29,58Meryem Saraçoglu 44Hidayet Sari 25Merih Saridogan 49,66Raikan Soydemir 13,31Ibrahim Tekeoglu 17,22,35,38Murat Toprak 17Hakan Tunç 41Aysegül Küçükali Türkyilmaz53Sansin Tüzün 49Murat Uludag 25Ebru Umay 1Ebru Yilmaz Yalçinkaya 53Sinem Yamaç 13,31Cengiz Yildirim 58Figen Yilmaz 13,31